• Paroles de chansons
  • Paroles de chansons

RETOUR AUX PAROLES

Japonais
JUUHASSAI NO KARE

JUUHASSAI NO KARE

1974
(Il venait d' avoir 18 ans)
Sevran/Lebrail/Auriat/Bouchety

Jyu hachi no kare wa
Dokoka osanakute
Iiiotoko

Watashino kokoroni
Ai ga moetano wa
Natsunohiyo

Kaminoke naoshite
Masukara tsukeruto
Warau kare

Kawaii konohito
Watashiwa yuu wa ku
Shitemitai

Jyu hachi no kare wa
Aino kotobanado
Hitokotomo

Soshite eigayara atarashii utano
Atarashii uta no
Hanashidate

Soreyorimohayaku
Anataga hoshiito
Iunodesu

Subarashii nedoko
Watashino ueni wa
Aoisora

Jyu hachi no kare wa
Unubore tsuyokute
Wakasadake

Youhuku kitatoki
Watashiwa samishisani
Naiteita

Koushite konomama
Hanaretakuwanai
Sorenanoni

Heikina kaoshite anohitowa
Aa itta sayonara

Kaminoke naoshite
Masukara tsukeruno
Kusenanoyo

Toshino hirakinado
Wasurete itanone.

Réseaux sociaux

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.